....::: AKTUALITY :::...................................................................::
 

06.03.2015 - POZVÁNKA

Sbor dobrovolných hasičů Drahotuše pořádá v sobotu dne 4. dubna 2015 v hasičské zbrojnici v Drahotuších VIII. ročník

Velikonočního turnaje ve stolním tenise

Turnaj je uzavřený pro ryzí amatéry (neregistrované hráče) - občany obce a členy SDH, jejich příznivce a kamarády, kategorie nad 15 let bez dalšího omezení a bez rozdílu pohlaví.
(8,30hod - sraz účastníků, 9,00hod - rozlosování a zahájení turnaje)

   
     
Startovné 100,- Kč
Občerstvení, poháry a věcné ceny zajištěny.

Zve výbor SDH Drahotuše
     

06.03.2015 - INFO

Vážení spoluobčané,

Sbor dobrovolných hasičů Drahotuše Vám oznamuje, že v sobotu dne 18. dubna 2015 (od 9:00 hod) proběhne v rámci jarního úklidu v Drahotuších

sběr kovového odpadu.

Děkujeme, že kovový odpad vyvezete před dům až v den sběru, tedy až v sobotu ráno a nebo jej necháte za vraty a v dobu svozu tento odpad na Váš pokyn rádi vyneseme.

(Odpad vyvezený den předem zcizují cizí osoby, které se na tom přiživují a obohacují!) Rovněž těžké a objemné kusy na požádání a dohodě na místě Vám vyneseme sami.

Sběr Rybářské ulice a osady Rybáře proběhne již v pátek 17. dubna 2015 od 17:00 hod.

Upozornění: Do tohoto sběru nepatří a nebude odvezen nebezpečný odpad (lednice, ráfky s pryží, akumulátory, barvy) dále bojlery s izolací, kamna se šamotem aj.

Děkuje SDH Drahotuše